PrzedmiotyBiologia

BiologiaEDB

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pliki do pobrania


Edukacja kulturalna

Edukacja kulturalna


Elementy prawa

Elementy prawa


Fizyka

Fizyka


Geografia

Geografia

Pliki do pobrania


Historia

Historia


Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo


Informatyka

Informatyka

Nauczanie informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym odbywa się według programu bazującego na „Programie nauczania informatyki w liceum i technikum” , przygotowanym przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Praca odbywa się w oparciu o podręcznik: „Informatyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy”, którego autorkami są panie: Wanda Jochemczyk i Katarzyna Olędzka.
Program został zatwierdzony przez MEN: dnia 08.04.2019 r. i otrzymał numer dopuszczenia: 974/1/2019.
Nauczanie informatyki na poziomie podstawowym odbywa się w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej w wymiarze 1 godziny tygodniowo z podziałem na grupy.

Materiały do lekcji

Wprowadzenie do Excela

Pliki do pobrania


Informatyka inżynierska

Informatyka inżynierska

Program bazuje na programie nauczania: „Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres rozszerzony”, autorstwa Grażyny Koby. Zakłada on wykorzystanie materiałów edukacyjnych znajdujących się na stronie ir.migra.pl które są przeznaczone dla uczniów i nauczycieli uczących w szkołach ponadpodstawowych i realizujących treści z przedmiotu informatyka z zakresu rozszerzonego. Został on zmodyfikowany i dopasowany do możliwości uczniów I liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach oraz do wyposażenia pracowni komputerowej w sprzęt i oprogramowanie. Program został wpisany na szkolną listę programów pod numerem:
/ILO/2021.

Pliki do pobrania


Język angielski

Język francuski

Język francuski


Język niemiecki

Język niemiecki


Język polski

Język polski

Pliki do pobrania


Matematyka

Matematyka


Podstawy przedsiębiorczości

Przyroda

Przyroda


Wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze

Na lekcjach wiedzy o kulturze realizowany jest materiał wg  programu nauczania:„Spotkania z kulturą”. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum”, Nowa Era.

Pliki do pobrania


Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie


Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Pliki do pobrania