Biblioteka cyfrowa dla uczniów

Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak  i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. Szczegółowa informacja dostępna jest także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Continue reading


Zebrania z rodzicami

W najbliższy poniedziałek 18 stycznia 2021 r. o godzinie 17:00 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami. Będą one miały formę online na platformie MS Teams. Prosimy, by skorzystać z konta dziecka i dołączyć do spotkania w grupie godzina wychowawcza lub z przedmiotu, jaki dana klasa ma z wychowawcą.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie ferii zimowych

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach informuje, że w związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, celem zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie ferii zimowych, w dniach 04.01.2021-15.01.2021r. uruchamia dodatkowo: dyżury telefoniczne pełnione przez pedagogów z poradni dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci i młodzieży ze szkół Continue reading