Librus

Szkoła korzysta z platformy Librus

e-Dziennik Librus to nowoczesny system usprawniający pracę placówki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz zarządzania danymi Ucznia. Można na nim sprawdzić postępy w nauce, nieobecności, zadania domowe, plan lekcji i wiele innych.

Poniższy film prezentuje możliwości e-Dziennika:
Prezentacyjne konto, na którym można sprawdzić możliwości platformy.

Login: 13335
Hasło: librus11