Program Centrum Edukacji Obywatelskiej “Szkoła twórczych praktyk”

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej “Szkoła twórczych praktyk” – ścieżka filmowa 2022/2023 https://kultura.ceo.org.pl/programy-edukacyjne/szkola-tworczych-praktyk/ https://kultura.ceo.org.pl/aktualnosci-szkola-tworczych-praktyk/spotkania-miedzypokoleniowe-zobacz-filmy-uczniowskie-z-programu-szkola-tworczych-praktyk/   Pierwszy link – info o zrealizowanym projekcie. Drugi link do filmu naszej szkoły ukończonego w tym projekcie opublikowanego przez CEO. W zakładce stopka CEO – organizatora.    Opiekun projektu: Marzena Meres


Szkoła w działaniu – opis projektu

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Smpołowskiej w Tarnowskich Górach źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Realizacja: 01.0.2018r. – 26.06.2020r. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach poprzez kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie Continue reading


Dokumentacja dla uczniów klas I w projekcie “Szkoła w działaniu”

Zapraszamy uczniów klas I do uczestnictwa w projekcie – Szkoła w działaniu. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia w szkole poprzez kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a także stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Działanie zaplanowane do uczniów klas I dotyczą typu II projektu czyli: kl. 1a Continue reading