Terminy

Terminy rekrutacji

Kandydacie do klasy pierwszej pamiętaj, że:
 • jeśli kandydujesz do klasy pierwszej A, B, C ,D lub F to:
Od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00

złóż w szkole:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy ze strony https://slaskie.edu.com.pl/ podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego,

umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.

Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. godz. 15.00

przynieś:

 1. kopię  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej
 2. kopię wyników egzaminu ósmoklasisty potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej

możesz również złożyć nowy wniosek o przyjęcie, np. z uwagi na zmianę szkoły do której kandydujesz.

18 lipca 2023 r.

możesz sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany do wybranej klasy

Od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

dostarcz do szkoły:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

co potwierdzi Twoją wolę chodzenia do klasy, do której zostałeś zakwalifikowany.

26 lipca 2023 r. do godz. 14.00

wywieszona zostanie lista osób przyjętych do poszczególnych klas oraz informacja o wolnych miejscach.

 • jeśli kandydujesz do klasy pierwszej E, to:
Od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15:00

złóż w szkole:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy ze strony https://slaskie.edu.com.pl podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego,
 2. zgłoszenie do sprawdzianu kompetencji językowych

umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.

1 czerwca 2023 r.

napisz pisemny sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

Po 2 czerwca 2023 r. i kolejne dni

zgłoś się na rozmowę ustną z języka angielskiego według podanego w dniu 1 czerwca 2023 r harmonogramu

14 czerwca 2023 r.

dowiesz się, czy jesteś na liście kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego

Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. godz. 15.00

przynieś:

 1. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej
 2. kopię wyników egzaminu ósmoklasisty potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej

możesz również złożyć nowy wniosek o przyjęcie, np. z uwagi na zmianę szkoły do której kandydujesz.

18 lipca 2023 r.

możesz sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany do wybranej klasy

Od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

dostarcz do szkoły:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

co potwierdzi Twoją wolę chodzenia do klasy, do której zostałeś zakwalifikowany.

26 lipca 2023 r. do godz. 14.00

wywieszona zostanie lista osób przyjętych do poszczególnych klas oraz informacja o wolnych miejscach.