Terminy

Terminy rekrutacji

Kandydacie do klasy pierwszej pamiętaj, że:
 • jeśli kandydujesz do klasy pierwszej A, B, C lub D, to:
Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

złóż w szkole:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy ze strony https://slaskie.edu.com.pl/ podpisany przez opiekunów,
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo,

umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.

Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. godz. 15.00

przynieś:

 1. kopię nr 1 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. kopię nr 1 wyników egzaminu ósmoklasisty

możesz również złożyć nowy wniosek o przyjęcie, np. z uwagi na zamianę szkoły do której kandydujesz.

20 lipca 2022 r.

możesz sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany do wybranej klasy

Od 21 lipca do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

dostarcz do szkoły:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

co potwierdzi Twoją wolę chodzenia do klasy, do której zostałeś zakwalifikowany.

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00

wywieszona zostanie lista osób przyjętych do poszczególnych klas oraz informacja o wolnych miejscach.

 • jeśli kandydujesz do klasy pierwszej E, to:
Od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15:00

złóż w szkole:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy ze strony https://slaskie.edu.com.pl podpisany przez opiekunów,
 2. zgłoszenie do sprawdzianu kompetencji językowych
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo,

umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.

7 czerwca 2022 r.

napisz pisemny sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

8 czerwca 2022 r- 14 czerwca 2022 r

zgłoś się na rozmowę ustną z języka angielskiego według podanego w dniu 7 czerwca 2022 r harmonogramu

15 czerwca 2022 r.

dowiesz się, czy jesteś na liście kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego

Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. godz. 15.00

przynieś:

 1. kopię nr 1 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. kopię nr 1 wyników egzaminu ósmoklasisty

możesz również złożyć nowy wniosek o przyjęcie, np. z uwagi na zamianę szkoły do której kandydujesz.

20 lipca 2022 r.

możesz sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany do wybranej klasy

Od 21 lipca do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

dostarcz do szkoły:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

co potwierdzi Twoją wolę chodzenia do klasy, do której zostałeś zakwalifikowany.

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00

wywieszona zostanie lista osób przyjętych do poszczególnych klas oraz informacja o wolnych miejscach.

Sprawdzian Kompetencji Językowych z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej- listy uczestników w załączeniu