Terminy

Terminy rekrutacji

Kandydacie do klasy pierwszej pamiętaj, że:
 • jeśli kandydujesz do klasy pierwszej A  to:
Od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00

złóż w szkole:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy ze strony https://slaskie.edu.com.pl podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego,
 2. zgłoszenie do sprawdzianu kompetencji językowych

umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.

3 czerwca 2024 r.

napisz pisemny sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

5 lub 6 czerwca 2024 r.

zgłoś się na rozmowę ustną z języka angielskiego według podanego w dniu 3 czerwca 2024 r harmonogramu

12 czerwca 2024 r.

dowiesz się, czy jesteś na liście kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego

Od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. godz. 15.00

przynieś:

 1. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej
 2. kopię wyników egzaminu ósmoklasisty potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej

możesz również złożyć nowy wniosek o przyjęcie, np. z uwagi na zmianę szkoły do której kandydujesz.

12 lipca 2024 r.

możesz sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany do wybranej klasy

Od 12 lipca do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00

dostarcz do szkoły:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

co potwierdzi Twoją wolę chodzenia do klasy, do której zostałeś zakwalifikowany.

19 lipca 2024 r. do godz. 14.00

wywieszona zostanie lista osób przyjętych do poszczególnych klas oraz informacja o wolnych miejscach.

 • jeśli kandydujesz do klasy pierwszej B, C to:
Od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

złóż w szkole:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy ze strony https://slaskie.edu.com.pl/ podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego,

umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.

Od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

przynieś:

 1. kopię  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej
 2. kopię wyników egzaminu ósmoklasisty potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej

możesz również złożyć nowy wniosek o przyjęcie, np. z uwagi na zmianę szkoły do której kandydujesz.

12 lipca 2024 r.

możesz sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany do wybranej klasy

Od 12 lipca do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00

dostarcz do szkoły:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

co potwierdzi Twoją wolę chodzenia do klasy, do której zostałeś zakwalifikowany.

19 lipca 2024 r. do godz. 14.00

wywieszona zostanie lista osób przyjętych do poszczególnych klas oraz informacja o wolnych miejscach.