Terminy

Terminy rekrutacji

Kandydacie do klasy pierwszej pamiętaj, że:
 • jeśli kandydujesz do klasy pierwszej A, B, C ,D lub F to:
Od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00

złóż w szkole:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy ze strony https://slaskie.edu.com.pl/ podpisany przez opiekunów,
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo,

umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.

Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. godz. 15.00

przynieś:

 1. kopię nr 1 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. kopię nr 1 wyników egzaminu ósmoklasisty

możesz również złożyć nowy wniosek o przyjęcie, np. z uwagi na zamianę szkoły do której kandydujesz.

18 lipca 2023 r.

możesz sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany do wybranej klasy

Od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

dostarcz do szkoły:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

co potwierdzi Twoją wolę chodzenia do klasy, do której zostałeś zakwalifikowany.

26 lipca 2023 r. do godz. 14.00

wywieszona zostanie lista osób przyjętych do poszczególnych klas oraz informacja o wolnych miejscach.

 • jeśli kandydujesz do klasy pierwszej E, to:
Od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15:00

złóż w szkole:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy ze strony https://slaskie.edu.com.pl podpisany przez opiekunów,
 2. zgłoszenie do sprawdzianu kompetencji językowych
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo,

umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.

1 czerwca 2023 r.

napisz pisemny sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

Po 2 czerwca 2023 r. i kolejne dni

zgłoś się na rozmowę ustną z języka angielskiego według podanego w dniu 1 czerwca 2023 r harmonogramu

14 czerwca 2023 r.

dowiesz się, czy jesteś na liście kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego

Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. godz. 15.00

przynieś:

 1. kopię nr 1 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. kopię nr 1 wyników egzaminu ósmoklasisty

możesz również złożyć nowy wniosek o przyjęcie, np. z uwagi na zamianę szkoły do której kandydujesz.

18 lipca 2023 r.

możesz sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany do wybranej klasy

Od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

dostarcz do szkoły:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

co potwierdzi Twoją wolę chodzenia do klasy, do której zostałeś zakwalifikowany.

26 lipca 2023 r. do godz. 14.00

wywieszona zostanie lista osób przyjętych do poszczególnych klas oraz informacja o wolnych miejscach.