Czas trwania zajęć lekcyjnych

lekcja 0:    7:10 –   7:55

lekcja 1:    8:00 –   8:45

lekcja 2:    8:50 –   9:35

lekcja 3:    9:45 – 10:30

lekcja 4:  10:50 – 11:35

lekcja 5:  11:40 – 12:25

lekcja 6:  12:35 – 13:20

lekcja 7:  13:25 – 14:10

lekcja 8:  14:15 – 15:00

lekcja 9:  15:05 – 15:50