Podsumowanie rekrutacji do szkoły.Podręczniki dla klas 1

Szanowni przyszli uczniowie klas 1! Gratulujemy Wam serdecznie przejścia przez trudny w tym roku okres rekrutacyjny i od 1 września  2022 r przekroczenie progów naszej szkoły! Wszyscy, którzy znaleźli się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 20 lipca 2022 r potwierdzili wolę nauki w naszym liceum. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie  nauką u Nas Continue reading


Listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia

Przypominamy, że do 28 lipca 2022 r do godz. 15.00 uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły przynosząc oryginały dokumentów rekrutacyjnych wraz z kartą zdrowia. Prosimy również o wypełnienie kwestionariusza ucznia, który ułatwi właściwą organizacje roku szkolnego 2022/2023 w klasach pierwszych. Progi punktowe do danej klasy znajdują się pod listą zakwalifikowanych do przyjęcia Continue reading


Odbiór świadectw dojrzałości

Dystrybucja świadectw dojrzałości do macierzystych szkół zdających, odbędzie się 5 lipca br. w godz. 9:00–12:00 przez firmę kurierską POCZTEX. Od godziny 12:00 można odbierać świadectwa dojrzałości w auli szkolnej. Odbioru świadectw dokonuje zdający lub upoważniona pisemnie przez niego osoba. Do odbioru świadectwa niezbędny jest dokument tożsamości. 5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU Continue reading