O szkole

I Liceum Ogólnokształcące

im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Jedno z dwóch najstarszych liceów w mieście oferuje:

  • warunki niezbędne do pełnego rozwoju wszystkim uczniom, którzy przychodzą do nas z gimnazjów tarnogórskich i okolic;
  • atmosferę serdeczności, przyjaźni i szacunku dla drugiego człowieka;
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną-42 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 6 kontraktowych, wśród nich 13 z uprawnieniami egzaminatora;
  • odpowiednie przygotowanie do egzaminu maturalnego i podjęcia nauki w szkołach wyższych;
  • bogatą propozycję nauczania języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego