Historia szkoły

O początkach i historii naszej szkoły dowiadujemy się z artykułu zamieszczonego w numerze specjalnym pisma młodzieży Desiderata z 26 listopada 1993r. Artykuł opracowano na podstawie tekstu ks. dr. Herberta Jeziorskiego – badacza i historyka dziejów tarnogórskiej oświaty. „Przystępując do opracowania działalności państwowego gimnazjum natrafiamy na olbrzymie trudności, związane przede wszystkim z brakiem bazy źródłowej i dokumentów. Niemniej – choć szkicowo – można się pokusić o przedstawienie życia i działalności tejże szkoły średniej” pisze ks. dr. Herbert Jeziorski.

Kalendarium

1860 r.
– zostaje powołana Wyższa Szkoła Symultanna dla dziewcząt bez pensjonatu będąca zalążkiem
I Liceum Ogólnokształcącego.
1902 r.
– w szkole pobiera naukę 200 uczennic (tj. 8 klas)
1908 r.
– władze Rejencji Opolskiej zmieniają nazwę na Miejską Szkołę Żeńską
1923 r.
– Wyższa Szkoła Żeńska im. Szymona Konarskiego kształci uczennice z miasta, powiatu tarnogórskiego, także z Raciborza i Opola w trzech różnych budynkach
1924/25 r.
– szkoła otrzymuje gmach przy ulicy Lublinieckiej (dziś: Opolska 28)
1927 r.
– szkolne władze oświatowe zmieniają nazwę szkole na Państwowe Gimnazjum Żeńskie
im. Jana III Sobieskiego w czasie wojny mieściła się tu Wyższa Szkoła Koedukacyjna – niemiecka, potem – szpital polowy
1945 r.
– w lutym, po zakończeniu działań wojennych, w ciągu kilku dni zgłosiło się kilkaset uczennic do szkoły, która miała status liceum
1960 r.
– Liceum Ogólnokształcące Żeńskie przyjmuje imię Stefanii Sempołowskiej
1963 r.
– Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej staje się szkołą koedukacyjną
1993 r.
– I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia szkoły
2017/18 r.
– Termomodernizacja budynku
2018 r.
– I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej obchodzi jubileusz 95-lecia istnienia szkoły

Poczet dyrektorów

1923-1924
Stanisława Ćwierdzińska
1924-1930
Stanisław Bieżanowski
1930-1931
Jan Trzos
1932
Jan Roj
1933-1939
Julia Zembatowa
1945-1946
Stanisław Książek (polonista)
1946-1962
Jan Dróżdż (historyk)
1963-1970
Roman Smołka
1970-1985
Zbigniew Chrzanowski (fizyk)
1974-1985
Anna Pawelak (dyrektor; chemik)
1985-1989
Janusz Króliczewski (biolog)
1989-1995
Stanisław Beśka (historyk)
1995-1998
Andrzej Sznajder (historyk)
1989-2004
Elżbieta Płaczek (dyrektor; rusycystka)
1999-2004
Andrzej Tyczka
2004-nadal
Barbara Gierak-Pawlak