Pracownicy niepedagogiczni

Sekretariat:
Pracownicy obsługi:
Konserwatorzy:
Edyta Janik
Małgorzata Jasiok
Małgorzata Bryja
Urszula Wylenżek
Sylwia Lubos
Łucja Ręka
Krzysztof Górny
Artur Pawlik