Pracownicy niepedagogiczni

Sekretariat:
Pracownicy obsługi:
Konserwatorzy:
Regina Franke
Małgorzata Jasiok
Małgorzata Bryja
Dorota Drzyzga
Beata Kusińska
Łucja Ręka
Krzysztof Górny
Artur Pawlik