Pracownicy niepedagogiczni

Sekretariat:
Pracownicy obsługi:
Konserwatorzy:
Edyta Janik

Małgorzata Jasiok

Małgorzata Bryja

Urszula Wylenżek

Karina Langoś

Ewa Barwacz

Krzysztof Górny

Artur Pawlik