Pracownicy niepedagogiczni

Sekretariat:
Pracownicy obsługi:
Konserwatorzy:
Paulina Smolnik
Małgorzata Jasiok
Małgorzata Bryja

Urszula Wylenżek

Karina Langoś

Ewa Barwacz

Krzysztof Górny

Artur Pawlik