Pracownicy niepedagogiczni

Sekretariat:
Pracownicy obsługi:
Konserwatorzy:
Edyta Janik

Joanna Nowara

Małgorzata Bryja

Urszula Wylenżek

Karina Langoś

Ewa Barwacz

Krzysztof Górny

Artur Pawlik