Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym – “Wyprawka szkolna”

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego i materiałów ćwiczeniowych. Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy materiałów ćwiczeniowych można będzie dokonywać do kwoty Continue reading


Wyniki egzaminu maturalnego i odbiór świadectw maturalnych

Szanowni Maturzyści! 7 lipca br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Dystrybucja świadectw dojrzałości do szkół zdających, odbędzie się 7 lipca Continue reading


Program Centrum Edukacji Obywatelskiej “Szkoła twórczych praktyk”

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej “Szkoła twórczych praktyk” – ścieżka filmowa 2022/2023 https://kultura.ceo.org.pl/programy-edukacyjne/szkola-tworczych-praktyk/ https://kultura.ceo.org.pl/aktualnosci-szkola-tworczych-praktyk/spotkania-miedzypokoleniowe-zobacz-filmy-uczniowskie-z-programu-szkola-tworczych-praktyk/   Pierwszy link – info o zrealizowanym projekcie. Drugi link do filmu naszej szkoły ukończonego w tym projekcie opublikowanego przez CEO. W zakładce stopka CEO – organizatora.    Opiekun projektu: Marzena Meres