Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrekcja szkoły zaprasza społeczność szkolną w dniu 4 września 2017 r. na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Rozpoczniemy o godz. 8.30 w sali gimnastycznej. Po uroczystości odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas. Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego zostanie odprawiona w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Pokoju (w Konwikcie) o godz. 10.00.


Egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się w szkole według następującego harmonogramu: część pisemna: 22 sierpnia 2017 r. godz. 9.00- rozpoczęcie egzaminu. Wszyscy uprawnieni zgłaszają się o godz. 8.30 . Część pisemna z matematyki przeprowadzona będzie w sali 101 a część pisemna z języka angielskiego w sali 202. Wszystkie dodatkowe rzeczy niewymienione w komunikacie dyrektora CKE Continue reading