Dokumenty

Kandydat dostarcza do szkoły włożone do foliowej koszulki następujące dokumenty:

 • w pierwszym etapie rekrutacji ( 15.06 – 10.07.2020 r.) dla klasy 1 C (15 do 22 czerwca 2020 r.).:
 1. prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy lub przesłanie wniosku elektronicznie; wniosek należy wygenerować na stronie naborowej: https://slaskie.edu.com.pl
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo (można je wysłać elektronicznie)
 • w drugim etapie rekrutacji (26.06 – 10.07.2020 r.):
 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z kopią numer 1 potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej;
 • w trzecim etapie rekrutacji (31.07 – 04.08.2020 r.):
 1. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej,
 • w czwartym etapie rekrutacji (13.08 – 18.08.2020 r.):
 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 3. kwestionariusz ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.
 4. zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych;
 5. dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mmm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).