Dokumenty

Kandydat dostarcza do szkoły włożone do foliowej koszulki następujące dokumenty:

 • w pierwszym etapie rekrutacji ( 15.05 – 19.06.2023 r.) dla klasy 1 E (15 do 29 maja 2023 r.).:
 1. prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy wygenerowany na stronie naborowej: https://slaskie.edu.com.pl

 2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo
 • w drugim etapie rekrutacji (23.06 – 10.07.2023 r.):
 1. kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej;
 2. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej
  Masz możliwość złożenia nowego wniosku z uwagi na zmianę klas lub szkół do których kandydujesz.
 • w trzecim etapie rekrutacji (18.07 – 25.07.2023 r.):
 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 3. kwestionariusz dla kandydata I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach ( załącznik poniżej)
 4. karta zdrowia ,
 5. dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mmm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).