Dokumenty

Kandydat dostarcza do szkoły włożone do foliowej koszulki następujące dokumenty:

 • w pierwszym etapie rekrutacji ( 11.05 – 23.06.2020 r.):
 1. prawidłowo wypełnione podanie o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo.
 • w drugim etapie rekrutacji (26.06 – 30.06.2020 r.):
 1. świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z kopią numer 1 potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej;
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wraz z kopią numer 1 potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej;
 3. zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych;
 4. dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mmm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).
 • w trzecim etapie rekrutacji (13.07 – 20.07.2020 r.):
 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. kwestionariusz ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach