Dokumenty

Kandydat dostarcza do szkoły włożone do foliowej koszulki następujące dokumenty:

 • w pierwszym etapie rekrutacji ( 17.05 – 21.06.2021 r.) dla klasy 1 E (17 do 31 maja 2021 r.).:
 1. prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy ; wniosek należy wygenerować na stronie naborowej: https://slaskie.edu.com.pl
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo
 • w drugim etapie rekrutacji (25.06 – 14.07.2021 r.):
 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z kopią numer 1 potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej;
 2. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowe
 • w trzecim etapie rekrutacji (23.07 – 30.07.2021 r.):
 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 3. kwestionariusz ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.
 4. zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych;
 5. dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mmm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).