Dokumenty

Kandydat dostarcza do szkoły włożone do foliowej koszulki następujące dokumenty:

 • w pierwszym etapie rekrutacji ( 16.05 – 20.06.2022 r.) dla klasy 1 E (16 do 30 maja 2022 r.).:
 1. prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy ; wniosek należy wygenerować na stronie naborowej: https://slaskie.edu.com.pl
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo
 • w drugim etapie rekrutacji (24.06 – 13.07.2022 r.):
 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z kopią numer 1 potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej;
 2. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej
  Masz możliwość złożenia nowego wniosku z uwagi na zmianę klas lub szkół do których kandydujesz.
 • w trzecim etapie rekrutacji (21.07 – 28.07.2022 r.):
 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 3. kwestionariusz dla kandydata I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach ( załącznik poniżej)
 4. karta zdrowia ,
 5. dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mmm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).