Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców
przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej
w Tarnowskich Górach

 2020/2021

Funkcja Imię i nazwisko Klasa
Przewodniczący Adam Ptasznik 2 H
Zastępca Przewodniczacego Klaudia Czapla 2 A
Skarbnik Aleksandra Schmidt 3 B
Członek Korpok Aleksandra 1 G

Komisja rewizyjna

L. p.
Imię i nazwisko Klasa
1. Iwona Lorc-Przybylska 2 F
2. Katarzyna Kołodziej 2 G

Konto do wpłat

Rada Rodziców przy I LO im. S. Sempołowskiej
PKO BP o/Tarnowskie Góry
44 1020 2368 0000 2202 0022 1218