Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców
przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej
w Tarnowskich Górach

 2021/2022

Funkcja Imię i nazwisko Klasa
Przewodniczący Adam Ptasznik 3 H
Zastępca Przewodniczącego Klaudia Czapla 2 A
Skarbnik Bożena Nikiel 1 E
Członek Aleksandra Korpok 2 G

Komisja rewizyjna

L. p.
Imię i nazwisko Klasa
1. Iwona Lorc-Przybylska 3 F
2. Katarzyna Kołodziej 3 G
3. Izabela Trelińska 2 C

Konto do wpłat

Rada Rodziców przy I LO im. S. Sempołowskiej
PKO BP o/Tarnowskie Góry
44 1020 2368 0000 2202 0022 1218