Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców
przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej
w Tarnowskich Górach

 2023/2024

Funkcja Imię i nazwisko Klasa
Przewodnicząca Aleksandra Korpok 4 G
Zastępca Przewodniczącej Izabela Auguścik-Michułka 2 E
Członek Dorota Sadowska 2 E

Komisja rewizyjna

L. p.
Imię i nazwisko Klasa
1. Katarzyna Ochman 1 E
2. Beata Mrozek 1 F
3. Izabela Krupa 1 F

Konto do wpłat

Rada Rodziców przy I LO im. S. Sempołowskiej
PKO BP o/Tarnowskie Góry
44 1020 2368 0000 2202 0022 1218