Wykład z kuratorem

W środę, dnia 24 kwietnia w naszej szkole odbył się wykład z panią Kierownik Zespołu Kuratorskiego – Aliną Roskosz-Kulińską, która przybliżyła klasom 2c oraz 3c kulisy swojej pracy. Przedstawiła głównie, na czym polega rola kuratora karnego – wytłumaczyła, jak zdobyć tę pracę, wyjaśniła niektóre zagadnienia prawa karnego oraz pokazała w praktyce, na czym polega ten zawód. Spotkanie uświadomiło uczniom problemy współczesnego społeczeństwa, w tym kwestie związane z karaniem przestępców. Młodzież szczególnie była zainteresowana stosowaniem dozoru elektronicznego, jako jednego ze sposobów odbywania kary pozbawienia wolności.