Zajęcia pozalekcyjne


Kółko informatyczne

Kółko informatyczne:

Uczniowie pomagają w administrowaniu witryną szkoły oraz przygotowują i publikują materiały promujące szkołę w Social Mediach. Biorą udział w konkursach i olimpiadach informatycznych.

Wolontariat

Wolontariat

Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Szkolne Koło Wolontariatu angażuje się w różnego rodzaju działalność m. in. akcje charytatywne, zbiórki, kiermasze, konkursy, honorowe krwiodawstwo, przedstawienia. Współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, Parafią Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, Świetlicą Anioła Stróża, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach. Wybrane akcje przeprowadzone przez Szkolne Koło Wolontariatu:

  • Udział w zbiórce na rzecz dzieci z polskich szkól na Ukrainie „Mikołaj na Kresach”
  • Zbiórka nakrętek
  • Kiermasz kartek i ozdób świątecznych
  • Udział w dyktandzie charytatywnym
  • Udział uczniów w prelekcji dotyczącej opieki paliatywnej
  • Pomoc w przygotowaniach do „Pól Nadziei”
  • Pomoc w prowadzeniu Świetlicy Anioła Stróża
  • Wolontariat w Hospicjum Królowej Pokoju
  • Akcja krwiodawstwa w szkole

Warsztaty tutoringowe

Warsztaty tutoringowe

Od nowego roku szkolnego rusza w naszej szkole projekt warsztatów tutoringowych dla uczniów.
Tutoring edukacyjny opiera się na relacji nauczyciela z uczniem (tutora z podopiecznym). Tutoring jest procesem długotrwałym, polegającym na współpracy pomiędzy tutorem a podopiecznym, którego celem jest wszechstronny rozwój ucznia. Tutor wspiera podopiecznego w procesie uczenia się, pomaga rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz pogłębić sztukę maksymalnego korzystania z własnych talentów.

Szkolny Klub Sportowy”

Szkolny Klub Sportowy”

W naszej szkole realizujemy Program „Szkolny Klub Sportowy” pod patronatem Ministerstwa Sportu. To działanie skierowane do uczniów szkół i ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu.
Kolejnym programem skierowanych dla uczniów naszej szkoły jest program „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest poprawa i monitorowanie stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych i będzie realizowany w naszej szkole.
Szczegółowe informacje odnośnie zajęć dostępne u nauczycieli wychowania fizycznego.