Zajęcia pozalekcyjne


Kółko informatyczne

Kółko informatyczne:

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie:
AI4Youth – Sztuczna inteligencja w Twojej szkole
Jest to pilotażowy projekt edukacyjny skierowany do liceów ogólnokształcących i techników zawodowych realizowany na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie programu AI for Youth firmy Intel.

W ramach tego projektu najpierw szkoleni są nauczyciele, którzy od początku drugiego semestru prowadzone są zajęcia dla uczniów. W trzecim etapie przeprowadzone zostaną kursy dla nauczycieli i wybranych uczniów, a finalnie uczniowie biorący udział w projekcie przygotują (w zespołach 1-3 osobowych) własne projekty konkursowe, wykorzystujące algorytmy AI do rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym lub globalnym.
Liderem projektu w naszej szkole jest mgr inż. Tomasz Janioł. W tym roku biorą w nim udział uczniowie klasy III h, ale w przyszłości mamy zamiar zarazić tym zagadnieniem także innych uczniów.

Gazetka “Rabarbar”

Gazetka “Rabarbar”

“Rabarbar” to pismo, które ukazuje się od czerwca 2007 roku. Założyła je grupa uczniów z jednej klasy, ówczesnej I c (Klaudia Szewczyk – pierwsza redaktorka naczelna, Daria Chudoba, Karina Trojan, Elżbieta Morys, Anna Ochojska, Anna Orendorz, Magdalena Drechsler, Seweryn Jaksik, Daniel Niewiński)
Od początku opiekunem zespołu redakcyjnego jest mgr Sylwia Krakowska. Historia gazety jest krótka, co nie oznacza, że nie jest atrakcyjna, ponieważ “Rabarbar” otrzymał juz wiele nagród w konkursach dziennikarskich. Oto one:

 • I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim “Potęga Prasy” organizowanym przez tygodnik “Angora” (maj 2008)
 • III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Pism Uczniowskich SZPALTA organizowanym przez X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach (kwiecień 2008)
 • II miejsce w VIII edycji ogólnopolskiego “Konkursu na gazetkę szkolną” organizowanego przez redakcję Tygodnika “Kontakty” i Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Łomży (październik 2008)
 • wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim “Potęga Prasy” organizowanym przez tygodnik “Angora” (maj 2009)
 • II miejsce (już po raz drugi) w IX edycji ogólnopolskiego “Konkursu na gazetkę szkolna”organizowanego przez redakcje Tygodnika “Kontakty” i Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Łomży (październik 2009)

Możemy pochwalić się również indywidualnymi sukcesami osób związanych z redakcją naszego pisma:

 • Elżbieta Morys w 2007 r. zajęła pierwsze miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych. Patronami tego konkursu są: Polskie Radio BIS, Gazeta Wyborcza i Telewizja Wrocław, a w skład jury wchodził np. Mariusz Szczygieł pracujący obecnie dla Gazety Wyborczej. Ela napisała reportaż pod tytułem: “Wojna o bloga”. Jury nagrodziło jej pracę za “świetne dialogi, dobrze skomponowaną całość; za to, że nie ma ani jednego zbędnego zdania”.
 • Mateusz Grochala w marcu 2009 r. znalazł się w dziesiątce laureatów (jury przyznało równorzędne nagrody) Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “Moja Lektura Nieobowiązkowa” organizowanego przy okazji VIII Poznańskich Spotkań Targowych – Książka dla Dzieci i Młodzieży. Na konkurs w tym roku wpłynęło ogółem z całej Polski 1119 prac, w tym 159 z liceów.
 • W czerwcu 2009 roku Daria Chudoba zdobyła II miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim “O Śląski Laur Dziennikarstwa” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Darię wynagrodzono za felieton “Jak to miło być miłym”.

“Rabarbar” jest pismem umożliwiającym uczniom dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i opiniami na różne tematy, niekoniecznie dotyczące szkoły i nauki. Młodzi dziennikarze bardzo wnikliwie przyglądają się absurdom rzeczywistości, w której żyją. Opisują problemy, z jakimi borykają się ich rówieśnicy, demaskują fałszywe zachowania i mody. Mimo dosyć poważnej problematyki, większość tekstów utrzymana jest w humorystycznym, felietonowym stylu. Taki charakter pisma pozwala uczniom z większą swobodą pisać o tym, czym żyją na co dzień, co jest dla nich istotne. “Rabarbar” to także gazeta, która promuje osoby utalentowane literacko i plastycznie. Na jej łamach zamieszczane są nie tylko teksty publicystyczne, czy te z pogranicza literatury i dziennikarstwa, ale również fotografie i grafiki.

Z Rabarbarem nadal są związani jego założyciele (obecnie studenci), którzy cyklicznie zamieszczają w nim swoje artykuły.

Wolontariat

Wolontariat

Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Szkolne Koło Wolontariatu angażuje się w różnego rodzaju działalność m. in. akcje charytatywne, zbiórki, kiermasze, konkursy, honorowe krwiodawstwo, przedstawienia. Współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, Parafią Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, Świetlicą Anioła Stróża, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach. Wybrane akcje przeprowadzone przez Szkolne Koło Wolontariatu:

 • Udział w zbiórce na rzecz dzieci z polskich szkól na Ukrainie „Mikołaj na Kresach”
 • Zbiórka nakrętek
 • Kiermasz kartek i ozdób świątecznych
 • Udział w dyktandzie charytatywnym
 • Udział uczniów w prelekcji dotyczącej opieki paliatywnej
 • Pomoc w przygotowaniach do „Pól Nadziei”
 • Pomoc w prowadzeniu Świetlicy Anioła Stróża
 • Wolontariat w Hospicjum Królowej Pokoju
 • Akcja krwiodawstwa w szkole

Warsztaty tutoringowe

Warsztaty tutoringowe

Od nowego roku szkolnego rusza w naszej szkole projekt warsztatów tutoringowych dla uczniów.
Tutoring edukacyjny opiera się na relacji nauczyciela z uczniem (tutora z podopiecznym). Tutoring jest procesem długotrwałym, polegającym na współpracy pomiędzy tutorem a podopiecznym, którego celem jest wszechstronny rozwój ucznia. Tutor wspiera podopiecznego w procesie uczenia się, pomaga rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz pogłębić sztukę maksymalnego korzystania z własnych talentów.

Szkolny Klub Sportowy”

Szkolny Klub Sportowy”

W naszej szkole realizujemy Program „Szkolny Klub Sportowy” pod patronatem Ministerstwa Sportu. To działanie skierowane do uczniów szkół i ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu.
Kolejnym programem skierowanych dla uczniów naszej szkoły jest program „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest poprawa i monitorowanie stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych i będzie realizowany w naszej szkole.
Szczegółowe informacje odnośnie zajęć dostępne u nauczycieli wychowania fizycznego.