Politechnika Śląska zaprasza do projektu!

Zostań specjalistą w branży motoryzacyjnej – zaproszenie do udziału w Projekcie Od października 2018 r. Politechnika Śląska oferuje absolwentom szkół średnich możliwość rozpoczęcia lub kontynuowania rozwoju ścieżki kariery zawodowej poprzez uczestnictwo w rocznym kursie kształcenia na 5 poziomie edukacji w partnerstwie z firmami motoryzacyjnymi. Głównym celem kształcenia na 5 poziomie  Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) jest […]

Czytaj dalej

IV etap rekrutacji

6 lipca zostaną wywieszone w szkole listy uczniów przyjętych do klas pierwszych. Komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała oryginały świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w budynku szkoły, w sali nr 4 w dniach od 6.07 do 11.07, w godzinach od 8.30 do 14.30, a 12.07 do godz. 12.00. Przypominamy o doniesieniu kwestionariusza ucznia ( do […]

Czytaj dalej

IX Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

IX KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM – Sempołowska w czołówce. 21 marca w Kaletach odbył się IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim pod patronatem Dyrektora Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa, Kierownika Zakładu Polonistyki Stosowanej dr hab. Jolanty Nocoń oraz Burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi, przy współpracy z Kołem Naukowym Onomastów działającym przy Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa […]

Czytaj dalej

Jak nie czytam?! Jak czytam!

Już po raz drugi Sempa bierze udział w akcji Jak nie czytam jak czytam. 8 czerwca 2018 o g.10.00 wszyscy uczniowie zgromadzili się na boisku szkolnym. Każdy trzymał w ręku książkę z żółtą okładką…Utworzyliśmy kwiat-słoneczko i pomachaliśmy. Bo książki to przecież żółte słoneczka w naszym życiu i nasi najlepsi przyjaciele. „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, […]

Czytaj dalej

III etap rekrutacji

 III etap rekrutacji  22.06. – 26.06.2018 Komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach od 8.30 do 14.30, w budynku   szkoły, w sali nr 4 (po wejściu do budynku należy się skierować w lewo). Telefon do komisji rekrutacyjnej jest aktywny tylko w dniach i w godzinach pracy komisji       515 900 005

Czytaj dalej