Oferta dydaktyczna

A – KLASA DWUJĘZYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka, geografia

JĘZYK OBCY:

język angielski i drugi język do wyboru: hiszpański, niemiecki, włoski, francuski

ELEMENTY DWUJĘZYCZNOŚCI:

Czym jest dwujęzyczność?

To umiejętność komunikowania się za pomocą dwóch języków a język angielski traktowany jest w niej równorzędnie z językiem ojczystym.

Jak działa dwujęzyczność?

 1. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w wymiarze sześciu godzin tygodniowo. W ramach tych godzin realizowane są m.in. zajęcia z kulturoznawstwa krajów anglosaskich.

 2. Lekcje wzbogacone są o multimedia i filmy lub ich fragmenty w języku angielskim. W starszych klasach uczniowie oglądają i recenzują filmy w oryginalnych wersjach językowych, czytają artykuły z zagranicznych czasopism i prasy fachowej, słuchają i tłumaczą teksty piosenek, uczestniczą w debatach organizowanych we współpracy z Uniwersytetem Śląskim

 3. Język angielski obecny jest podczas prowadzonych w szkole lekcji z matematyki i geografii.

 4. Uczniowie mają możliwość zdawania Matury dwujęzycznej z geografii oraz matematyki.

Dlaczego warto uczyć się dwujęzycznie?

 1. kształcenie dwujęzyczne daje większe możliwości studiowania wybranego kierunku w Polsce w języku angielskim, uzyskując podwójny dyplom uczelni wyższej, co automatycznie zwiększa atrakcyjność na rynku pracy,

 2. można także studiować za granicą

 3. swoboda podróżowania do innych krajów – brak bariery językowej, ułatwiona komunikacja,

 4. szersze perspektywy zawodowe – nieograniczone możliwości w wyborze kariery zawodowej są otwarte tylko przed osobami, które potrafią znakomicie radzić sobie w więcej niż jednej społeczności,

 5. rozwój postaw społecznych uczniów, takich jak tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka, otwartość na różne kultury i zachowania, kształtowanie własnej tożsamości i osobowości.

Oferujemy!

Proponujemy atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości naszych absolwentów:

 1. naukę matematyki i geografii w języku polskim i angielskim

 2. rozszerzony program zajęć z języka angielskiego – 6 godzin tygodniowo,

 3. w tramach zajęć z języka angielskiego przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English

 4. zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną, anglojęzyczną kadrą nauczycielską,

 5. zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami nauczania ukierunkowane na samodzielność, kreatywność i otwarty umysł

 6. wsparcie w kształtowaniu własnej tożsamości i osobowości poprzez pracę opartą na założeniach szkoły demokracji czy metody tutoringu

 7. wysoki poziom nauczania ułatwiający kontynuację nauki na studiach w kraju i za granicą

 8. liczne kontakty międzynarodowe dla zainteresowanych

 9. drugim językiem nauczania jest do wyboru: język hiszpański, język niemiecki, język francuski, język włoski

 10. pomoc w aplikowaniu na uczelnie wyższe krajowe i zagraniczne,

 11. zaangażowanie nauczycieli i przyjazną atmosferę, która sprzyja osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce,

 12. W kolejnych latach nauki wprowadzenie nowatorskiej metody „zintegrowane nauczanie języków obcych i przedmiotów niejęzykowych” – w skrócie CLIL od angielskiego “Content and Language Integrated Learning”.

 13. Dodatkowe zajęcia rozwojowe oparte o rodzaje motywacji i osobowości, techniki i metody relaksacji i radzenia sobie ze stresem oraz schematy zdrowych relacji i ról którymi można je zaburzyć (Stefan Karpman).

B – KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

biologia, chemia

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

ATUTY KLASY:

Klasa o tym kierunku rozbudza zainteresowanie naukami przyrodniczymi i medycznymi. Pozwala poznać jak złożona jest otaczająca nas przyroda i jak funkcjonuje. Uczniowie zagłębiają się w tajniki budowy i działania organizmu człowieka poznając jego skomplikowaną, a jednocześnie precyzyjnie działającą strukturę.

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3 KL. 4
j. polski 4 4 4 4
matematyka 3 4 3 4
j. angielski 3 3 3 3
biologia 3 5 4 3
chemia 3 4 5 3

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

biologicznych, biotechnologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych, kosmetologii, politechnicznych, rehabilitacji, związanych z technologią żywności i żywienia, weterynaryjnych.

C – KLASA POLITECHNICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka, fizyka

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

informatyka inżynierska

ATUTY KLASY:

Klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką to doskonały wybór dla osób fascynujących się naukami ścisłymi, zainteresowanych nowymi technologiami.

Ciekawą propozycją w tej klasie jest przedmiot informatyka inżynierska, w ramach którego będzie można zapoznać się ze sposobami tworzenia gier komputerowych i z matematycznymi metodami w informatyce. Będzie można nabyć umiejętność posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi (z programowaniem, podstawami algorytmiki, grafiką komputerową, zarządzaniem bazami danych, tworzeniem sieci komputerowych, tworzeniem witryn WWW).

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3 KL. 4
j. polski 4 4 4 4
matematyka 5 6 6 6
j. angielski 3 3 3 3
fizyka 3 4 5 2
informatyka 1 1 1 0
informatyka inżynierska 0 0 1 2

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, kierunki ekonomiczne, elektronika, fizyka, geologia, górnictwo, informatyka, matematyka, mechatronika, nanotechnologia, telekomunikacja.