Oferta dydaktyczna


A - KLASA LINGWISTYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

geografia, język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY:

język niemiecki

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

wiedza o państwie i prawie (WOPP)

ATUTY KLASY:

Program rozszerzonej geografii umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących środowisko geograficzne, a w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym doskonali znajomość tego języka w zakresie umiejętności komunikacyjnych, tworzenia tekstów użytkowych, przygotowywania wystąpień publicznych oraz innych umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy.

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3 KL. 4
j. polski 4 4 4 4
matematyka 3 4 3 4
j. angielski 4 5 5 5
geografia 3 4 4 2
WOPP 1 1 2 2

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i publicznego, ekonomicznych, europeistyki, filologicznych, geografii, geologii, geoturystycznych, lingwistyki stosowanej, politologii, prawa, socjologii, stosunków międzynarodowych.


B - KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

biologia, chemia

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

ATUTY KLASY:

Klasa o tym kierunku rozbudza zainteresowanie naukami przyrodniczymi i medycznymi. Pozwala poznać jak złożona jest otaczająca nas przyroda i jak funkcjonuje. Uczniowie zagłębiają się w tajniki budowy i działania organizmu człowieka poznając jego skomplikowaną, a jednocześnie precyzyjnie działającą strukturę.

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3 KL. 4
j. polski 4 4 4 4
matematyka 3 4 3 4
j. angielski 3 3 3 3
biologia 3 5 4 3
chemia 3 4 5 3

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

biologicznych, biotechnologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych, kosmetologii, politechnicznych, rehabilitacji, związanych z technologią żywności i żywienia, weterynaryjnych.

C – KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

historia, WOS

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

komunikacja społeczna i medialna

ATUTY KLASY:

Klasa ta daje możliwość poszerzania wiedzy historycznej i polonistycznej. Stwarza również okazję do rozwijania zainteresowań teatrem i kinem. Uczniowie tej klasy mają szansę rozwijania zainteresowań dziennikarskich, pracując w zespole redagującym szkolną gazetę „Rabarbar” (pismo wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach).

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3 KL. 4
j. polski 4 4 4 4
matematyka 3 4 3 4
j. angielski 3 3 3 3
historia 3 4 5 4
WOS 3 3 3 3
komunikacja społeczna i medialna 1 1 1 1

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

administracja, dziennikarstwo, europeistyka, filologie, historia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe.


D – KLASA POLITECHNICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka, fizyka

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

informatyka inżynierska

ATUTY KLASY:

Klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką to doskonały wybór dla osób fascynujących się naukami ścisłymi, zainteresowanych nowymi technologiami.

Ciekawą propozycją w tej klasie jest przedmiot informatyka inżynierska, w ramach którego będzie można zapoznać się ze sposobami tworzenia gier komputerowych i z matematycznymi metodami w informatyce. Będzie można nabyć umiejętność posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi (z programowaniem, podstawami algorytmiki, grafiką komputerową, zarządzaniem bazami danych, tworzeniem sieci komputerowych, tworzeniem witryn WWW).

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3 KL. 4
j. polski 4 4 4 4
matematyka 5 6 6 6
j. angielski 3 3 3 3
fizyka 3 4 5 2
informatyka 1 1 1 0
informatyka inżynierska 0 0 1 2

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, kierunki ekonomiczne, elektronika, fizyka, geologia, górnictwo, informatyka, matematyka, mechatronika, nanotechnologia, telekomunikacja.

E - KLASA DWUJĘZYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka, geografia, język angielski

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język hiszpański

ELEMENTY DWUJĘZYCZNOŚCI:

Czym jest dwujęzyczność?

To umiejętność komunikowania się za pomocą dwóch języków a język angielski traktowany jest w niej równorzędnie z językiem ojczystym.

Jak działa dwujęzyczność?

 1. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w wymiarze sześciu godzin tygodniowo. W ramach tych godzin realizowane są m.in. zajęcia z kulturoznawstwa krajów anglosaskich oraz dodatkowe zajęcia z native speakerem w wymiarze 1 godziny tygodniowo (on line) których treść koreluje z tematyką prowadzoną przez nauczyciela – anglistę.

 2. Lekcje wzbogacone są o multimedia i filmy lub ich fragmenty w języku angielskim. W starszych klasach uczniowie oglądają i recenzują filmy w oryginalnych wersjach językowych, czytają artykuły z zagranicznych czasopism i prasy fachowej, słuchają i tłumaczą teksty piosenek, uczestniczą w debatach organizowanych we współpracy z Uniwersytetem Śląskim

 3. Język angielski obecny jest podczas prowadzonych w szkole lekcji z matematyki i geografii.

 4. Uczniowie mają możliwość zdawania Matury dwujęzycznej, która obejmuje również przedmioty realizowane dwujęzycznie.

Dlaczego warto uczyć się dwujęzycznie?

 1. kształcenie dwujęzyczne daje większe możliwości studiowania wybranego kierunku w Polsce w języku angielskim, uzyskując podwójny dyplom uczelni wyższej, co automatycznie zwiększa atrakcyjność na rynku pracy,

 2. można także studiować za granicą

 3. swoboda podróżowania do innych krajów – brak bariery językowej, ułatwiona komunikacja,

 4. szersze perspektywy zawodowe – nieograniczone możliwości w wyborze kariery zawodowej są otwarte tylko przed osobami, które potrafią znakomicie radzić sobie w więcej niż jednej społeczności,

 5. rozwój postaw społecznych uczniów, takich jak tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka, otwartość na różne kultury i zachowania, kształtowanie własnej tożsamości i osobowości.

Oferujemy!

Proponujemy atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości naszych absolwentów:

 1. naukę matematyki i geografii w języku polskim i angielskim

 2. rozszerzony program zajęć z języka angielskiego – 6 godzin tygodniowo,

 3. w tramach zajęć z języka angielskiego przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English

 4. zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną, anglojęzyczną kadrą nauczycielską,

 5. zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami nauczania ukierunkowane na samodzielność, kreatywność i otwarty umysł

 6. wsparcie w kształtowaniu własnej tożsamości i osobowości poprzez pracę opartą na założeniach szkoły demokracji czy metody tutoringu

 7. wysoki poziom nauczania ułatwiający kontynuację nauki na studiach w kraju i za granicą

 8. liczne kontakty międzynarodowe dla zainteresowanych

 9. proponowanym drugim językiem nauczania język hiszpański

 10. pomoc w aplikowaniu na uczelnie wyższe krajowe i zagraniczne,

 11. zaangażowanie nauczycieli i przyjazną atmosferę, która sprzyja osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce,

 12. W kolejnych latach nauki wprowadzenie nowatorskiej metody „zintegrowane nauczanie języków obcych i przedmiotów niejęzykowych” – w skrócie CLIL od angielskiego “Content and Language Integrated Learning”.

 13. Dodatkowe zajęcia rozwojowe oparte o rodzaje motywacji i osobowości, techniki i metody relaksacji i radzenia sobie ze stresem oraz schematy zdrowych relacji i ról którymi można je zaburzyć (Stefan Karpman). Wszystkie zajęccia będą prowadzone przez pracowników naukowych.

Czy ta klasa jest dla Ciebie?

Upewnij się wypełniając przygotowaną dla Ciebie ankietę, która będzie udostępniona na Facebooku. Termin udostępnienia zamieścimy na stronie szkoły i szkolnym Facebooku.

Powodzenia!