Oferta dydaktyczna


A - KLASA LINGWISTYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

geografia, język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY:

język niemiecki

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

wiedza o państwie i prawie (WOPP)

ATUTY KLASY:

Program rozszerzonej geografii umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących środowisko geograficzne, a w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym doskonali znajomość tego języka w zakresie umiejętności komunikacyjnych, tworzenia tekstów użytkowych, przygotowywania wystąpień publicznych oraz innych umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy.

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3 KL. 4
j. polski 4 4 4 4
matematyka 3 4 3 4
j. angielski 4 5 5 5
geografia 3 4 4 2
WOPP 1 1 2 2

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i publicznego, ekonomicznych, europeistyki, filologicznych, geografii, geologii, geoturystycznych, lingwistyki stosowanej, politologii, prawa, socjologii, stosunków międzynarodowych.


B - KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

biologia, chemia

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

ATUTY KLASY:

Klasa o tym kierunku rozbudza zainteresowanie naukami przyrodniczymi i medycznymi. Pozwala poznać jak złożona jest otaczająca nas przyroda i jak funkcjonuje. Uczniowie zagłębiają się w tajniki budowy i działania organizmu człowieka poznając jego skomplikowaną, a jednocześnie precyzyjnie działającą strukturę.

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3 KL. 4
j. polski 4 4 4 4
matematyka 3 4 3 4
j. angielski 3 3 3 3
biologia 3 5 4 3
chemia 3 4 5 3

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

biologicznych, biotechnologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych, kosmetologii, politechnicznych, rehabilitacji, związanych z technologią żywności i żywienia, weterynaryjnych.

C - KLASA TURYSTYCZNO-BIZNESOWA z elementami dwujęzyczności

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka, geografia, język angielski

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język niemiecki

ELEMENTY DWUJĘZYCZNOŚCI:

wybrane zagadnienia przedmiotów rozszerzonych będą realizowane w języku angielskim, dlatego od kandydatów wymaga się dobrej znajomości języka angielskiego potwierdzonej, poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, wynikiem sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 w budynku szkoły. Aby przystąpić do testu należy złożyć wypełnione zgłoszenie w sekretariacie szkoły. Wzór zgłoszenia znajduje się w zakładce dokumenty.

ATUTY KLASY:

Klasa ta jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dodatkowe godziny zajęć z języka angielskiego i poznawanie treści matematycznych i geograficznych w tym języku pozwalają na opanowanie języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3 KL. 4
j. polski 4 4 4 4
matematyka 4 6 5 6
j. angielski 6 6 6 6
geografia 3 4 4 2

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

archeologia, architektura, architektura krajobrazu, bankowość i finanse, budownictwo, ekonomia, etnografia, etnologia, geodezja, geografia, geologia, górnictwo, handel, hutnictwo, kartografia, logistyka, matematyka, nauki społeczne, nawigacja, oceanologia, ochrona środowiska, politologia, prawo, rachunkowość, socjologia, stosunki międzynarodowe.


D – KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

historia, WOS

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

komunikacja społeczna i medialna

ATUTY KLASY:

Klasa ta daje możliwość poszerzania wiedzy historycznej i polonistycznej. Stwarza również okazję do rozwijania zainteresowań teatrem i kinem. Uczniowie tej klasy mają szansę rozwijania zainteresowań dziennikarskich, pracując w zespole redagującym szkolną gazetę „Rabarbar” (pismo wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach).

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3 KL. 4
j. polski 4 4 4 4
matematyka 3 4 3 4
j. angielski 3 3 3 3
historia 3 4 5 4
WOS 3 3 3 3
komunikacja społeczna i medialna 1 1 1 1

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

administracja, dziennikarstwo, europeistyka, filologie, historia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe.


E – KLASA POLITECHNICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka, fizyka

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

informatyka inżynierska

ATUTY KLASY:

Klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką to doskonały wybór dla osób fascynujących się naukami ścisłymi, zainteresowanych nowymi technologiami.

Ciekawą propozycją w tej klasie jest przedmiot informatyka inżynierska, w ramach którego będzie można zapoznać się ze sposobami tworzenia gier komputerowych i z matematycznymi metodami w informatyce. Będzie można nabyć umiejętność posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi (z programowaniem, podstawami algorytmiki, grafiką komputerową, zarządzaniem bazami danych, tworzeniem sieci komputerowych, tworzeniem witryn WWW).

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3 KL. 4
j. polski 4 4 4 4
matematyka 5 6 6 6
j. angielski 3 3 3 3
fizyka 3 4 5 2
informatyka 1 1 1 0
informatyka inżynierska 0 0 1 2

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, kierunki ekonomiczne, elektronika, fizyka, geologia, górnictwo, informatyka, matematyka, mechatronika, nanotechnologia, telekomunikacja.