Pożegnanie od Najlepszego Absolwenta- PRIMUS INTER PARES

„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy…” Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele! Kochani Rodzice! A przede wszystkim Wy, Drodzy Koleżanki i Koledzy! Nigdy nie przypuszczałam, że okres nauki w liceum minie tak szybko… minie tak wyjątkowo… Trzy lata temu, przekraczając po raz pierwszy mury I LO im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, Continue reading


Budżet partcypacyjny

Szanowni Państwo W związku z rozpoczęciem w dniu 26 kwietnia 2021 roku VI edycji budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego, w załączeniu przesyłam materiały edukacyjne  z prośbą o ich przekazanie uczniom w Państwa szkołach i placówkach edukacyjnych. Podstawowym zamiarem powyższych działań jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, w tym przypadku młodzieży oraz osób z ich najbliższego Continue reading


Kacper Matyja – finalista Olimpiady Geograficznej!

17 kwietnia odbyły się zawody finałowe XLVII Olimpiady Geograficznej w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Tytuł finalisty otrzymuje zawodnik, który w zawodach III stopnia uzyskał co najmniej 50% punktów liczonych ze średniej wyników uzyskanych przez trzech najlepszych zawodników. Kacper Matyja z klasy 2e spełnił te wymagania i otrzymał tytuł finalisty Olimpiady Geograficznej. Continue reading


Ankieta dotycząca nauki zdalnej

Dzień dobry,Wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej działającą przy ministrze edukacji i nauki stworzyliśmy ankietę dotyczącą nauczania zdalnego.  W ankiecie pytamy uczniów m.in. o stan wiedzy,  obciążenie nauką, kondycję fizyczną i psychiczną podczas nauki zdalnej.  Uczniowie mogą wypełnić ankietę od 15 kwietnia  do 5 maja. Badanie ma na celu poprawę warunków nauki online, Continue reading