Dni wolne oraz wywiadówki

Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego    01.09.2021 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2021 r.
Dzień Wszystkich Świętych    01.11.2021 r.
Dzień Niepodległości    11.11.2021 r.
Przerwa świąteczna    23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.
Zakończenie I semestru 03.01.2022 r.
Ferie zimowe    14.02.2022 r. – 27.02.2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna    14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.
 Egzamin maturalny    zgodnie z komunikatem dyrektora CKE
Zakończenie rocznych zajęć klas trzecich    29.04.2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć    24.06.2022 r.
Ferie letnie    25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.
Dni wolne 14-15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
od 4 do 9 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.

Zebrania z rodzicami

 Klasy I Klasy II Klasy III

02.09.2021 17:00
zebranie

01.09.2021 17:00
zebranie

03.09.2021 16:30 – klasy 3a,b,c,d
03.09.2021 17:30 – klasy 3e,f,g,h,i
zebranie

25.11.2021 17:00
konsultacje

25.11.2021 17:00
konsultacje

25.11.2021 17:00
konsultacje
04.01.2022 17:00
zebranie
04.01.2022 17:00
zebranie
04.01.2022 17:00
zebranie
29.03.2022 17:00
konsultacje
29.03.2022 17:00
konsultacje

29.03.2022 17:00
3a,b,c,d – zebranie
3e,f,g,h,i – konsultacje

31.05.2022 17:00
zebranie

31.05.2022 17:00
zebranie

31.05.2022 17:00
3e,f,g,h,i – zebranie