Dni wolne oraz wywiadówki

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie roku szkolnego    01.09.2016 r.
2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych    07.10.2016 r.
3. Dzień Wszystkich Świętych    01.11.2016 r.
4. Dzień Niepodległości    11.11.2016 r.
5. Przerwa świąteczna    23.12.2016 r. – 31.12.2016 r.
6. Ferie zimowe    16.01.2017 r. – 29.01.2017 r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna    13.04.2017 r. – 18.04.2017 r.
8. Egzamin maturalny    zgodnie z komunikatem dyrektora CKE
9. Zakończenie rocznych zajęć klas trzecich    29.04.2017 r.
10. Zakończenie rocznych zajęć    23.06.2017 r.
11. Ferie letnie    24.06.2017 r. – 31.08.2017 r.
12. Dni wolne    31.10.2016, 02.05.2017, 4-5.05.2017,
08.05.2017, 16.06.2017, 21-22.06.2017

Zebrania z rodzicami

 Klasy I Klasy II Klasy III
 15.09.2016
zebranie 17:00
 15.09.2016
zebranie 17:00
 15.09.2016
spotkanie z p. Dyrektor 16:15
zebranie 17:00
 07.12.2016
zebranie 17:00
 07.12.2016
zebranie 17:00
 07.12.2016
zebranie 17:00
 30.01.2017
zebranie 17:00
 30.01.2017
zebranie 17:00
 30.01.2017
zebranie 17:00
 28.03.2017
zebranie 17:00
 28.03.2017
zebranie 17:00
 28.03.2017
zebranie 17:00
 23.05.2017
zebranie 17:00

 23.05.2017
zebranie 17:00