Kalendarium oraz spotkania z rodzicami

Kalendarium roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2023 r.
Przerwa świąteczna 23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.
Zakończenie I semestru 02.01.2024 r.
Ferie zimowe

29.01.2024 r. – 11.02.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć klas czwartych  26.04.2024 r.
Egzamin maturalny zgodnie z komunikatem dyrektora CKE
Zakończenie rocznych zajęć 21.06.2024 r.
Ferie letnie 22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.

Spotkania z rodzicami

Data zebrania Godzina Klasy Rodzaj spotkania

13.09.2023

17:00

czwarte

zebranie z rodzicami

28.09.2023

17:00

pierwsze, drugie, trzecie

zebranie z rodzicami

04.12.2023

17:00

pierwsze, drugie, zebranie z rodzicami

18:00

trzecie, czwarte
03.01.2024

godzina po uzgodnieniu między rodzicem, a nauczycielem

pierwsze, drugie,
trzecie, czwarte

konsultacje

22.03.2024

17:00

czwarte

zebranie z rodzicami

pierwsze, drugie, trzecie

konsultacje

20.05.2024

17:00

pierwsze, drugie, trzecie

zebranie z rodzicami

Decyzja dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach         w sprawie organizacji roku szkolnego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.)

ILO.0161/7/2023/BGP

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 2 listopada 2023 r.
  2. 3 listopada 2023 r.
  3. 29 kwietnia 2024 r.
  4. 30 kwietnia 2024 r.
  5. 2 maja 2024 r
  6. 7 maja 2024 r.
  7. 8 maja 2024 r.
  8. 9 maja 2024 r.
  9. 13 maja 2024 r.
  10. 31 maja 2024 r.

Jednocześnie informuję, ze szkoła zapewnia w w/w dniach zajęcia wychowawczo- opiekuńcze.