Dni wolne oraz wywiadówki

Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego    01.09.2020 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020 r.
Dzień Wszystkich Świętych    01.11.2020 r.
Dzień Niepodległości    11.11.2020 r.
Przerwa świąteczna    23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
Studniówka  
Zakończenie I semestru 07.01.2021 r.
Ferie zimowe    01.02.2021 r. – 14.02.2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna    01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.
 Egzamin maturalny    zgodnie z komunikatem dyrektora CKE
Zakończenie rocznych zajęć klas trzecich    30.04.2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć    25.06.2021 r.
Ferie letnie    26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.
Dni wolne 14 października 2020 r.
02 listopada 2020 r.
4, 5 stycznia 2021 r.
od 4 do 7 maja 2021 r.
04, 24 czerwca 2021 r.

Zebrania z rodzicami

 Klasy I Klasy II Klasy III
07.09.2020 – 1a, 1e
08.09.2020 – 1b, 1f
09.09.2020 – 1c
10.09.2020 – 1d, 1g
zebranie 17:00
21.09.2020 – 2a, 2e
22.09.2020 – 2b, 2f
23.09.2020 – 2c,2g
24.09.2020 – 2d, 2h
25.09.2020 – 2i
zebranie 17:00
15.09.2020 – 3a, 3b
16.09.2020 – 3c, 3d
17.09.2020 – 3e, 3f
zebranie 17:00
 03.12.2020
zebranie 17:00
 03.12.2020
zebranie 17:00
 03.12.2020
zebranie 17:00
 08.01.2021
zebranie 17:00
 08.01.2021
zebranie 17:00
 08.01.2021
zebranie 17:00
 30.03.2021
zebranie 17:00
 30.03.2021
zebranie 17:00
 30.03.2021
zebranie 17:00
 27.05.2021
zebranie 17:00

 27.05.2021
zebranie 17:00