Dni wolne oraz wywiadówki

Kalendarium roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego    03.09.2018 r.
2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych    05.10.2018 r.
3. Dzień Wszystkich Świętych    01.11.2018 r.
4. Dzień Niepodległości    11.11.2018 r.
5. Przerwa świąteczna    23.12.2018 r. – 31.12.2018 r.
6. Ferie zimowe    11.02.2019 r. – 24.02.2019 r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna    18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.
8. Egzamin maturalny    zgodnie z komunikatem dyrektora CKE
9. Zakończenie rocznych zajęć klas trzecich    26.04.2019 r.
10. Zakończenie rocznych zajęć    21.06.2019 r.
11. Ferie letnie    22.06.2019 r. – 31.08.2019 r.
12. Dni wolne

Zebrania z rodzicami

 Klasy I Klasy II Klasy III
 14.09.2018
zebranie 17:00
 14.09.2018
zebranie 17:00
 14.09.2018
spotkanie z p. Dyrektor 16:15
zebranie 17:00
 28.11.2018
zebranie 17:00
 28.11.2018
zebranie 17:00
 28.11.2018
zebranie 17:00
 03.01.2019
zebranie 17:00
 03.01.2019
zebranie 17:00
 03.01.2019
zebranie 17:00
 26.03.2019
zebranie 17:00
 26.03.2019
zebranie 17:00
 26.03.2019
zebranie 17:00
 27.05.2019
zebranie 17:00

 27.05.2019
zebranie 17:00