Dni wolne oraz wywiadówki

Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego    02.09.2019 r.
Dzień Edukacji Narodowej 11.10.2019 r.
Dzień Wszystkich Świętych    01.11.2019 r.
Dzień Niepodległości    12.11.2019 r.
Przerwa świąteczna    23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.
Studniówka 11.01.2020 r.
Zakończenie I semestru 12.01.2020 r.
Ferie zimowe    13.01.2020 r. – 26.01.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna    9.04.2020 r. – 14.04.2020 r.
 Egzamin maturalny    zgodnie z komunikatem dyrektora CKE
Zakończenie rocznych zajęć klas trzecich    24.04.2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć    26.06.2020 r.
Ferie letnie    27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
Dni wolne 14, 31 października 2019 r.
2, 3 stycznia 2020 r.
12, 24, 25 czerwca 2020 r.

Zebrania z rodzicami

 Klasy I Klasy II Klasy III
 13.09.2019
zebranie 17:00
 13.09.2019
zebranie 17:00
 13.09.2019
spotkanie z p. Dyrektor 16:15
zebranie 17:00
 2.12.2019
zebranie 17:00
 2.12.2019
zebranie 17:00
 2.12.2019
zebranie 17:00
 09.01.2020
zebranie 17:00
 09.01.2020
zebranie 17:00
 09.01.2020
zebranie 17:00
 24.03.2020
zebranie 17:00
 24.03.2020
zebranie 17:00
 24.03.2020
zebranie 17:00
 27.05.2020
zebranie 17:00

 27.05.2020
zebranie 17:00