Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz spotkania z rodzicami

Kalendarium roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022 r.
Przerwa świąteczna 23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
Zakończenie I semestru 02.01.2023 r.
Ferie zimowe 16.01.2023 r. – 29.01.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6.04.2023 r. – 11.04.2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć klas trzecich  28.04.2023 r.
Egzamin maturalny zgodnie z komunikatem dyrektora CKE
Zakończenie rocznych zajęć 23.06.2023 r.
Ferie letnie 24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 14 października 2022 r.
31 października 2022 r.
2 maja 2023 r.
4 maja 2023 r.
5 maja 2023 r.
8 maja 2023 r.
9 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.
21 czerwca 2023 r.
22 czerwca 2023 r.

Spotkania z rodzicami

Data zebrania Godzina Klasy Rodzaj spotkania

15.09.2022

17:00

czwarte

zebranie z rodzicami

29.09.2022

pierwsze, drugie, trzecie
30.11.2022 pierwsze, drugie, trzecie, czwarte konsultacje
03.01.2023

pierwsze, drugie, trzecie, czwarte

zebranie z rodzicami

28.03.2023

czwarte

zebranie z rodzicami

pierwsze, drugie, trzecie

konsultacje

25.05.2023

pierwsze, drugie, trzecie

zebranie z rodzicami