Dni wolne oraz wywiadówki

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie roku szkolnego    04.09.2017 r.
2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych    06.10.2017 r.
3. Dzień Wszystkich Świętych    01.11.2017 r.
4. Dzień Niepodległości    11.11.2017 r.
5. Przerwa świąteczna    23.12.2017 r. – 31.12.2017 r.
6. Ferie zimowe    29.01.2018 r. – 11.02.2018 r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna    29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.
8. Egzamin maturalny    zgodnie z komunikatem dyrektora CKE
9. Zakończenie rocznych zajęć klas trzecich    27.04.2018 r.
10. Zakończenie rocznych zajęć    22.06.2018 r.
11. Ferie letnie    23.06.2018 r. – 31.08.2018 r.
12. Dni wolne

Zebrania z rodzicami

 Klasy I Klasy II Klasy III
 15.09.2016
zebranie 17:00
 15.09.2016
zebranie 17:00
 15.09.2017
spotkanie z p. Dyrektor 16:15
zebranie 17:00
 27.11.2017
zebranie 17:00
 27.11.2017
zebranie 17:00
 27.11.2017
zebranie 17:00
 03.01.2018
zebranie 17:00
 03.01.2018
zebranie 17:00
 03.01.2018
zebranie 17:00
 22.03.2018
zebranie 17:00
 22.03.2018
zebranie 17:00
 22.03.2018
zebranie 17:00
 22.05.2018
zebranie 17:00

 22.05.2018
zebranie 17:00