Podziękowanie dla naszych absolwentów!

24 kwietnia 2020 roku 169 absolwentów zakończyło naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej. Ze względu na panującą epidemię nie mogliśmy ich uroczyście pożegnać. Czas matur pisemnych dobiegł końca! Teraz pozostaje nam czekać na wyniki . Uczennica Katarzyna Głogowska z klasy 3b decyzją Rady Pedagogicznej uzyskała tytuł Primus Inter Pares 2020 roku, przyznawany zwyczajowo w Continue reading


List dyrektora szkoły na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Droga Społeczności Szkolna!  Za nami  kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów i zapewne trudnych momentów. Wszyscy uczyliśmy się siebie na wzajem stając w obliczu różnych problemów i ciesząc się razem         z licznych sukcesów. Gratuluję Wam wszystkim!!! O dużym zaangażowaniu w naukę i codzienną pracę świadczy ilość świadectw z wyróżnieniem- Continue reading


Olimpiada Geograficzna

Pierwszy etap zawodów Olimpiady Geograficznej jest etapem szkolnym. Po pozytywnie rozpatrzonym przez nauczyciela teście lub rozmowie kwalifikacyjnej, uczeń przystępuje do pisania pracy na jeden z podanych tematów. Na stronie XLVII OG znajdują się tematy pracy pisemnej na I etap XLVII edycji Olimpiady Geograficznej. Należy wybrać jeden z czterech opisanych: Temat A. Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności i rozprzestrzeniania się Continue reading


Szkoła Demokracji

W bieżącym roku szkolnym nasze liceum wzięło udział w projekcie pod nazwą “Szkoła Demokracji”. Wybrani uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Dworzyńskiej pojechali w październiku na inaugurację projektu do Warszawy, gdzie odbyli szkolenia dotyczące pracy nad projektem. Głównym celem projektu było usprawnienie pracy Samorządu Uczniowskiego, organizacja wydarzeń integrujących uczniów oraz wiele innych. Na koniec każdego miesiąca Continue reading


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej informuje, że ze względu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne zakończenie roku szkolnego nie będzie organizowane według tradycyjnego schematu. Będzie to jedynie czynność administracyjna związana jedynie z wydawaniem świadectw promocyjnych dla uczniów. W jednym czasie na terenie szkoły będą przebywały jedynie 3 klasy, które będą wchodziły na teren szkoły  trzema wejściami. Continue reading


Odbiór dokumentów przez maturzystów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne oraz potrzebę wychowawców oraz maturzystów do spotkania w murach szkoły przedstawiam poniżej przygotowane przez wychowawców listy imienne maturzystów do odbioru świadectwa ukończenia szkoły wraz z dokumentacją składaną przy rekrutacji do szkoły ( świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i kartę zdrowia). Odbiór dokumentów odbywać się będzie w podziale Continue reading


Egzamin maturalny – czerwiec 2020r.

Szanowni Maturzyści! Zapraszam do ostatniej obowiązkowej lektury, której treść nie tylko trzeba dobrze znać lecz także stosować w trakcie egzaminu maturalnego. W załączniku znajdują się procedury (bardzo ważne!) oraz listy imienne na sale na razie z przedmiotów obowiązkowych tzn. na 8,9 i 10 czerwca. W piątek 5 czerwca 2020 r. planuję zamieścić kolejną turę list Continue reading