Politechnika Śląska zaprasza do projektu!

Zostań specjalistą w branży motoryzacyjnej – zaproszenie do udziału w Projekcie Od października 2018 r. Politechnika Śląska oferuje absolwentom szkół średnich możliwość rozpoczęcia lub kontynuowania rozwoju ścieżki kariery zawodowej poprzez uczestnictwo w rocznym kursie kształcenia na 5 poziomie edukacji w partnerstwie z firmami motoryzacyjnymi. Głównym celem kształcenia na 5 poziomie  Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) jest Continue reading


IV etap rekrutacji

6 lipca zostaną wywieszone w szkole listy uczniów przyjętych do klas pierwszych. Komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała oryginały świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w budynku szkoły, w sali nr 4 w dniach od 6.07 do 11.07, w godzinach od 8.30 do 14.30, a 12.07 do godz. 12.00. Przypominamy o doniesieniu kwestionariusza ucznia ( do Continue reading