Zakończenie roku szkolnego maturzystów

“Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”
(Peter Drucker)
Tymi słowami p. dyr. Barbara Gierak-Pawlak rozpoczęła swoje wystąpienie skierowane do tegorocznych maturzystów, po raz ostatni odwiedzających mury I LO im. Stefanii Sempołowskiej jako jej uczniowie.

W piątek 26.04.2024 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie nauki dla uczniów  klas czwartych. W szkolnej auli zebrali się bohaterowie tego dnia – absolwenci siedmiu maturalnych klas. W bieżącym roku szkolnym nasze liceum ukończyło 202 uczniów, z których 40% otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Oficjalna część uroczystości obejmowała – poza wystąpieniem p. Dyrektor – wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz nagród i wyróżnień dla szeregu wybitnych absolwentów. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 79 uczniów. Powodem szczególnej satysfakcji mogła być również liczna grupa uczniów nagrodzonych w kilku kategoriach.
Patryk Bohn (4e) – PRIMUS INTER PARES – nagroda przyznawana uczniowi o najwyższej średniej ocen i szczególnych osiągnięciach
Julia Gołkowska (4d) – NAUKOWIEC SEMPY 2024 r.
Jan Kochel (4e) – SPORTOWIEC SEMPY 2024 r.
Zuzanna Janus(4a) – SPOŁECZNIK SEMPY 2024 r.
Natalia Terlecka (4b) – CICHY BOHATER SEMPY 2024 r. 

W uroczystości wzięli też udział przyszłoroczni maturzyści – uczniowie klas trzecich. To oni wystąpili w roli konferansjerów, przygotowali oprawę artystyczną oraz obdarowali swoich starszych kolegów okolicznościowymi upominkami. Słowa pożegnania skierowali również uczniowie obecnego szkolnego Samorządu Uczniowskiego dziękując za pracę i realizację wielu projektów na rzecz naszego liceum.

Tegorocznych maturzystów czekają teraz dni szczególnie wytężonej pracy i przygotowań do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. Życzymy im aby, wytrwałość i zaangażowanie znalazły odzwierciedlenie w doskonałych wynikach, a matura stała się przepustką do dalszego rozwoju i osiągania jeszcze wielu wspaniałych sukcesów.

Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia:
Wszystkie zdjęcia