Odbiór dokumentów przez maturzystów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne oraz potrzebę wychowawców oraz maturzystów do spotkania w murach szkoły przedstawiam poniżej przygotowane przez wychowawców listy imienne maturzystów do odbioru świadectwa ukończenia szkoły wraz z dokumentacją składaną przy rekrutacji do szkoły ( świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i kartę zdrowia). Odbiór dokumentów odbywać się będzie w podziale na 3 dni maturalne:
3a- 8 i 9.06 godz. 12.30 sala 2 ,10.06 godz. 11.30 sala 2
3b- 8 i 9.06 godz. 12.00 sala 211 ,10.06 godz. 11.00 sala 211
3c- 8 i 9.06 godz. 12.30 sala 12 ,10.06 godz. 11.30 sala 12
3d- 8 i 9.06 godz. 12.00 sala 108 ,10.06 godz. 11.30 sala 108
3e- 8 i 9.06 godz. 12.30 sala 111 ,10.06 godz. 11.30 sala 111