Olimpiada Geograficzna

Pierwszy etap zawodów Olimpiady Geograficznej jest etapem szkolnym. Po pozytywnie rozpatrzonym przez nauczyciela teście lub rozmowie kwalifikacyjnej, uczeń przystępuje do pisania pracy na jeden z podanych tematów. Na stronie XLVII OG znajdują się tematy pracy pisemnej na I etap XLVII edycji Olimpiady Geograficznej. Należy wybrać jeden z czterech opisanych:

Temat A. Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności i rozprzestrzeniania się chorób w wybranym województwie lub powiecie.

Temat B. Uwarunkowania, skutki oraz koszty chaosu przestrzennego w gminie X.

Temat C. Fizycznogeograficzna charakterystyka zbiornika wodnego (formy naturalnej lub sztucznej o powierzchni od 1 do 10 ha).

Temat D. Projekt jednodniowej wycieczki krajoznawczej (pieszej lub rowerowej).

Po najechaniu kursorem na wybrany temat, pokazują się wytyczne do napisania pracy oraz kryteria oceny pracy. Termin zgłoszenia swojego uczestnictwa w olimpiadzie mija 30 września. Do pisania pracy należy przystąpić jednak dużo wcześniej ze względu na jej objętość. Chętnych zapraszam do zapoznania się z informacjami na stronie www.olimpiadageograficzna.edu.pl, gdzie można znaleźć przykładowe prace poprzednich edycji oraz testy, które pojawiły się na II i III etapie zawodów. W bieżącym roku szkolnym nasza absolwentka Weronika Gorzelak z klasy III c napisała pracę na temat porównania funkcji i struktury morfologicznej obszarów wiejskich w dwóch wybranych gminach w Polsce. Weronika uzyskała najwyższą sumę punktów w Tarnowskich Górach co dało jej przepustkę do zawodów okręgowych! Osoby zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji Olimpiady Geograficznej proszone są o kontakt z panią Małgorzatą Dworzyńską.