Szkoła Demokracji

W bieżącym roku szkolnym nasze liceum wzięło udział w projekcie pod nazwą “Szkoła Demokracji”. Wybrani uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Dworzyńskiej pojechali w październiku na inaugurację projektu do Warszawy, gdzie odbyli szkolenia dotyczące pracy nad projektem. Głównym celem projektu było usprawnienie pracy Samorządu Uczniowskiego, organizacja wydarzeń integrujących uczniów oraz wiele innych. Na koniec każdego miesiąca na specjalnej platformie umieszczaliśmy wpisy, w których opisywaliśmy w jaki sposób udało nam się dane wyzwanie zrealizować. W połowie lutego odwiedziła nas nasza mentorka, która sprawdziła jak działa nasz zespół i przeprowadziła z nami zajęcia warsztatowe. W późniejszym czasie miały się odbyć dalsze szkolenia, a na sam już koniec oficjalne zakończenie projektu, jednakże wszystko to z wiadomych przyczyn zostało przeniesione w świat wirtualny. Cieszymy się z udziału w tym projekcie, gdyż pokazał nam jak ważne jest działanie samorządu, rolę komunikacji między uczniami oraz zmotywował nas on do dalszej pracy na rzecz szkoły. W dniu 23 czerwca nasza szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Demokracji który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów.