Program Centrum Edukacji Obywatelskiej “Szkoła twórczych praktyk”

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej “Szkoła twórczych praktyk” – ścieżka filmowa 2022/2023
 
Pierwszy link – info o zrealizowanym projekcie. Drugi link do filmu naszej szkoły ukończonego w tym projekcie opublikowanego przez CEO. W zakładce stopka CEO – organizatora. 
 
Opiekun projektu: Marzena Meres