Dokumentacja dla uczniów klas I w projekcie “Szkoła w działaniu”

Zapraszamy uczniów klas I do uczestnictwa w projekcie – Szkoła w działaniu. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia w szkole poprzez kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a także stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Działanie zaplanowane do uczniów klas I dotyczą typu II projektu czyli:

  • kl. 1a : zajęcia z geografii i matematyki prowadzone metodą eksperymentu

 

  • kl. 1b: zajęcia z biologii i chemii prowadzone metodą eksperymentu  

 

  • kl. 1c: zajęcia z geografii i matematyki prowadzone metodą eksperymentu

 

  • kl. 1d : zajęcia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu

 

  • kl. 1e : zajęcia z fizyki i matematyki prowadzone metodą eksperymentu

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w zajęciach pobierają z sekretariatu lub ze strony szkoły wniosek rekrutacyjny i oddają go wraz z testem barier do sekretariatu szkoły do 21 grudnia 2018 r. Uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowanie o tym fakcie przez koordynatora projektu czyli Panią Wicedyrektor po przerwie świątecznej.