Wyniki egzaminu maturalnego i odbiór świadectw maturalnych

Szanowni Maturzyści!

7 lipca br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Dystrybucja świadectw dojrzałości do szkół zdających, odbędzie się 7 lipca br. w godz. 9:00–12:00 przez firmę kurierską POCZTEX, natomiast odbiór przez maturzystów w szkole odbędzie się od godziny 12.00. Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości! W przypadku braku możliwości osobistego odbioru prosimy pisemnie upoważnić inną osobę wpisując na upoważnieniu jej dane osobowe w celu weryfikacji przez dyrekcję szkoły.