Ankieta dotycząca nauki zdalnej

Dzień dobry,
Wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej działającą przy ministrze edukacji i nauki stworzyliśmy ankietę dotyczącą nauczania zdalnego.  W ankiecie pytamy uczniów m.in. o stan wiedzy,  obciążenie nauką, kondycję fizyczną i psychiczną podczas nauki zdalnej.  Uczniowie mogą wypełnić ankietę od 15 kwietnia  do 5 maja. Badanie ma na celu poprawę warunków nauki online, przedstawienie organom decyzyjnym aktualnych problemów i potrzeb uczniów. Na bazie opinii uczniów i ich problemów chcemy wpłynąć na poprawę efektywności zdalnego nauczania. Po zebraniu i przeanalizowaniu odpowiedzi przygotujemy raporty o nauczaniu zdalnym dla Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratorom oświaty, gminom, prezydentom miast i szkołom z największą liczbą uzyskanych odpowiedzi.  Zwracamy się z prośbą do dyrekcji szkół podstawowych i ponadpodstawowych o udostępnienie ankiety uczniom przez wychowawców.

Link do ankiety:  https://forms.gle/Qhq4YFH36w61xz3N6

Z wyrazami szacunku
Jakub Banaś
członek Ogólnopolskiej Federacji Młodych