Budżet partcypacyjny

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem w dniu 26 kwietnia 2021 roku VI edycji budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego, w załączeniu przesyłam materiały edukacyjne  z prośbą o ich przekazanie uczniom w Państwa szkołach i placówkach edukacyjnych. Podstawowym zamiarem powyższych działań jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, w tym przypadku młodzieży oraz osób z ich najbliższego otoczenia i zachęcenia ich do wzięcia udziału w obecnie prowadzonej edycji budżetu. Zgodnie bowiem z przyjętymi zasadami i procedurami złożenie projektu, jak również zagłosowanie na wybrany projekt może być dokonane przez każdego mieszkańca powiatu bez względu na wiek. Ważnym jest jednak zapoznanie się z obowiązującymi zasadami i dopełnienie wszelkich formalności w ustalonym terminie. Ponadto przybliżenie młodzieży idei budżetu partycypacyjnego pozwoli na rozwinięcie wśród nich postaw obywatelskich i zainteresowania problemami społeczności lokalnych. Jednocześnie informuję, że wszelkie informacje w powyższym temacie są dostępne na stronie internetowej www.budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl/.

Pozdrawiam
Anna Paździor
Inspektor w Wydziale Edukacji