Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie ferii zimowych

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach informuje, że w związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, celem zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie ferii zimowych, w dniach 04.01.2021-15.01.2021r. uruchamia dodatkowo:

  1. dyżury telefoniczne pełnione przez pedagogów z poradni dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci i młodzieży ze szkół i placówek z Powiatu Tarnogórskiego 32 381-63-51 w następujących godzinach:

Poniedziałek 8.00-13.00

Wtorek 8.00-13.00

Środa 13.00-18.00

Czwartek 8.00 – 14.30

Piątek 8.00-18.00

  1. konsultacje, porady realizowane przez psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, oligofrenopedagogów, surdopedagoga i tyflopedagoga na terenie poradni dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych (w celu umówienia się na wizytę należy zadzwonić pod numer telefonu 32 285 43 67 w godzinach 8:00-18:00).

Jednocześnie informujemy, że specjaliści Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach na bieżąco udzielają wsparcia rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom szkół i placówek w rozwiązywaniu problemów związanych z kształceniem i wychowaniem, organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspieraniem rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży, w tym związanych z sytuacją epidemiologiczną kraju.

Zapraszamy zatem chętnych rodziców i nauczycieli do kontaktu ze specjalistami.