Procedury obowiązujące na próbnym egzaminie maturalnym w styczniu 2021 r

Proszę wszystkich uczniów klas maturalnych o przeczytanie i stosowanie się do procedur obowiązujących od 21 stycznia 2021 roku na próbnym egzaminie maturalnym. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na numer sali i miejsce wejścia na teren szkoły. Listy imienne będą zamieszczone w zakładce -Maturzysta w harmonogramie szczegółowym.