Egzamin maturalny 2024! Sposób składania deklaracji maturalnej.

Dyrekcja szkoły informuje, że od roku szkolnego 2023/2024 sposób składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego odbywa się w wersji elektronicznej.

Uczniowie klas 4 otrzymają loginy i hasła do wypełnienia deklaracji maturalnej na spotkaniach z dyrektorem szkoły natomiast absolwenci podwyższający wynik wypełniają wniosek (załącznik  5a), który składają do dyrektora szkoły w celu wygenerowania loginu i hasła .

Po otrzymanie loginu i hasła logujemy się na stronie internetowej ziu.gov.pl/login i wypełniamy deklarację maturalną. Uczniowie klas 4 składają deklarację wstępną do 2 października 2023 r natomiast absolwenci do 7 lutego 2024 r.