Odbiór świadectw dojrzałości

Dystrybucja świadectw dojrzałości do macierzystych szkół zdających, odbędzie się 5 lipca br. w godz. 9:00–12:00 przez firmę kurierską POCZTEX. Od godziny 12:00 można odbierać świadectwa dojrzałości w auli szkolnej. Odbioru świadectw dokonuje zdający lub upoważniona pisemnie przez niego osoba. Do odbioru świadectwa niezbędny jest dokument tożsamości.

5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło otrzymane od dyrektora szkoły w marcu 2022 r lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.