Listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia

Przypominamy, że do 28 lipca 2022 r do godz. 15.00 uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły przynosząc oryginały dokumentów rekrutacyjnych wraz z kartą zdrowia. Prosimy również o wypełnienie kwestionariusza ucznia, który ułatwi właściwą organizacje roku szkolnego 2022/2023 w klasach pierwszych. Progi punktowe do danej klasy znajdują się pod listą zakwalifikowanych do przyjęcia w danej klasie.