Zaproszenie od Politechniki Śląskiej

Szanowni Państwo,

Kierując się rosnącymi wymaganiami przyszłych studentów,związanych z wyborem kierunku studiów oraz najnowszymi trendami na rynku pracy, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach podejmuje szereg inicjatyw, których celem jest sprostanie wspomnianym wymaganiom oraz przybliżenie oferty dydaktycznej naszego Wydziału już na etapie szkoły średniej.

W związku z powyższym kierujemy do Państwa i Państwa uczniów serdeczne zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniach, organizowanych przez nasz Wydział.
Szczególnie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w II edycji Konkursu Wiedzy o Inżynierii Materiałowej oraz Piątków z Inżynierią Materiałową.

Mamy nadzieję, że umożliwią one uczniom Państwa szkoły świadomy wybór kierunku studiów, zgodny z ich indywidualnymi preferencjami zawodowymi. Pozwolą także na poszerzenie wiedzy i zainteresowań w zakresie przedmiotów ścisłych.
Szczegółowe informacje na temat wydarzeń oraz oferty kształcenia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach znajdą Państwo w załącznikach do niniejszego e-maila.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.