Biblioteka cyfrowa dla uczniów

Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak  i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. Szczegółowa informacja dostępna jest także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Czytaj dalej


Zebrania z rodzicami

W najbliższy poniedziałek 18 stycznia 2021 r. o godzinie 17:00 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami. Będą one miały formę online na platformie MS Teams. Prosimy, by skorzystać z konta dziecka i dołączyć do spotkania w grupie godzina wychowawcza lub z przedmiotu, jaki dana klasa ma z wychowawcą.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie ferii zimowych

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach informuje, że w związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, celem zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie ferii zimowych, w dniach 04.01.2021-15.01.2021r. uruchamia dodatkowo: dyżury telefoniczne pełnione przez pedagogów z poradni dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci i młodzieży ze szkół Czytaj dalej


Wygraj wyprawę życia do Arktyki!

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Edu-Arctic. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu badawczego bądź zaproponowanie innowacji, mającej zastosowanie w regionach polarnych. Oceniana będzie oryginalność, wykonalność i poprawność pomysłu. Nagrodą będzie ok. 7-10-dniowy wyjazd na wyprawę naukową na Svalbard, do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Jeśli masz co najmniej 15 lat, do 20 grudnia prześlij Czytaj dalej


Awans do etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej

Prezydium Komitetu Głównego podjęło w dniu 8 grudnia 2020 r. uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLVII Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów, których praca pisemna I etapu została oceniona przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej na 75 punktów lub więcej. I etap polegał na przygotowaniu  przez uczestników prac konkursowych na jeden wybrany temat. Kacper Czytaj dalej