Drugi etap rekrutacji.

  • W dniach od 21 czerwca do 5 lipca należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz certyfikatu z egzaminu ósmoklasisty.
    Czekamy na państwa w  sali nr 10 (przy wejściu głównym do szkoły) w dniach od 21 czerwca do 2 lipca w godzinach od 9:00 do 14:00, a od 3 do 5 lipca w godzinach od 9:00 do 15:00.
  • Śląska Kurator Oświaty podała do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025. Dokument oraz załącznik nr 1 do niego znajdują się w załącznikach poniżej.
  • Oferta dydaktyczna naszej szkoły na rok szkolny 2024/25 znajduje się w zakładce kandydat.