Turniej Be.Net

Nasza szkoła bierze udział w turniej “Be.Net”.
Turniej odbędzie się w środę 20.03.2024 online w godzinach od 8:00 – 21:00.

Ma on formę quizu i odbywa się całkowicie online. Jest bardzo prosty w przeprowadzeniu: nauczyciel podaje uczniom:

Aby wziąć udział, uczeń powinien w środę 20.03.2024 w godzinach 08.00 – 21.00 rozwiązać quiz w szkole lub w domu na smartfonie lub komputerze z dostępem do Internetu.

Nagrody to granty finansowe w kwocie 2000 zł (I miejsce) oraz 1500 zł (II i III miejsce) z przeznaczeniem na działania, inicjatywy lub inne potrzeby placówki mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i/lub zakup oprogramowania w celu doposażenia szkoły w roku szkolnym 2024/2025.

Uwaga!

Dodatkowe punkty w turnieju możemy uzyskać za aktywny udział w programie Be.Net: