Spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami

Przypominamy rodzicom/prawnym opiekunom, że w dniu 28 marca 2023 r o godz. 17.00 odbędą się spotkania w szkole. Spotkania z wychowawcą klasy dla wszystkich rodziców/prawnych opiekunów dotyczą tylko klas 4 , które kończą naukę 28 kwietnia 2023 r. Dla pozostałych rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas 1-3 organizowane są indywidualne konsultacje z nauczycielami  na które Państwo otrzymaliście zaproszenie od nauczycieli lub chcielibyście porozmawiać osobiście. Wszyscy nauczyciele będą obecni na konsultacjach. Zapraszamy serdecznie!