Warsztaty Dziennikarskie

Młodzież z filmowej grupy projektowej I LO brała udział w warsztatach dziennikarskich pod opieką Pani Marzeny Meres. Zajęcia odbyły się w nowoczesnym budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w środę 15 marca b. r. Warsztaty „Jak stworzyć dobrego newsa internetowego?” prowadził dr Jakub Parnes. Dwa kolejne warsztaty to spotkania z dziennikarkami, reżyserkami TVP Katowice – mgr Barbarą Jendrzejczyk i mgr Iloną Ptak. Tematy spotkań to: „Smartfon jako narzędzie pracy dziennikarza” i „Warsztaty telewizyjne”. Można było dowiedzieć się między innymi, czym jest MOJO i jak ćwiczyć glos, który ma być narzędziem pracy. Grupa, która wzbogaciła swoje umiejętności medialne, składała się z uczniów klas I c, II c i III c.