Trzeci etap rekrutacji

Drodzy Kandydaci!

22 lipca 2021 r. od godziny 9:00 możecie sprawdzić w systemie do rekrutacji Vulcan, do jakiej szkoły i do której klasy zostaliście zakwalifikowani. Listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych zostaną również wywieszone w szkole (na tablicy po lewej stronie od wejścia głównego).

23 lipca 2021 r. rozpoczyna się trzeci etap rekrutacji. Potrwa on do 30 lipca 2021 r. Komisja Rekrutacyjna zaprasza w godz. 9.00 – 14.00 do sali nr 10 na parterze szkoły.

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do naszej szkoły, to w tym terminie należy przynieść:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. kwestionariusz ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.
  4. zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych;
  5. dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mmm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).

Jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany do naszej szkoły, a była ona szkołą pierwszego wyboru, to przyjdź do nas i odbierz złożone u nas dokumenty.

Telefon do Komisji Rekrutacyjnej w podanych wyżej godzinach 515900005.

Zapraszamy

Komisja Rekrutacyjna