Nowy plan lekcji!

Od poniedziałku 17 maja 2021 r. obowiązywać będzie nowy plan lekcji. W okresie od 17 – 28maja 2021 r obowiązuje praca w systemie hybrydowym z podziałem na dni w szkole i dni pracy zdalnej w domu. Plan podziału klas   na ten czas znajduje się w załączniku.  W dniach nauki zdalnej obowiązują te same zasady czyli 35 minut lekcja i podział na lekcje na Teamsie (kolor zielony) oraz praca z materiałami (kolor czerwony).  Pobyt w szkole to lekcja 45 minutowa. Plan w kolorze czarnym to plan na czas od 31 maja 2021 do 25 czerwca 2021 r.  Plan dla uczniów zamieszczony jest w zakładce poniżej.