Begegnung mit Osteuropa

” Begegnung mit Osteuropa” czyli spotkanie z wschodnią Europą – tak nazywał się konkurs organizowany przez Ministerstwo kultury i nauki landu związkowego Nadrenii – Westfalii. 
Uczennica klasy 3c  Celine Haida uczestniczyła w tym konkursie i zgodnie prezentowała naszą szkołę. Celine przygotowała prezentację o Tarnowskich Górach, w której po niemiecku napisała swoje refleksje o życiu w naszym mieście.
Mimo tego, że nie zajęła miejsca ze swoją pracą, zostaną zawsze doświadczenie i też satysfakcję udziału w takim wysoko ocenionym konkursie.
 
Bardzo dziękujemy Celine, że miała czas, ochotę i siłę.