Gra miejska

Kolejny już raz zapraszamy Państwa uczniów do udziału w grze miejskiej przeznaczonej dla młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Tarnowskich Gór i powiatu tarnogórskiego. Tegoroczna V edycja odbędzie się pod hasłem: „Formacje wojskowe w powiecie tarnogórskim na przestrzeni wieków”. Hasło główne konkursu – ROZEGRAJ SWOJE MIASTO – wskazuje na jego charakter i cel. Rolą tego projektu edukacyjnego jest lepsze poznawanie naszego miasta – jego historii i stanu obecnego, ale też popularyzowanie tej wiedzy w środowisku lokalnym. Zależy nam także, by poprzez zdrową rywalizację i zabawę młodzi ludzie jeszcze efektywniej pogłębiali swoją wiedzę o Tarnowskich Górach, walorach historycznych i kulturalnych miasta a także o całym powiecie tarnogórskim. Wzorem lat ubiegłych staramy się o objęcie honorowym patronatem przez Dyrektora Oddziału IPN w Katowicach, Burmistrza Tarnowskich Gór, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Bractwo Kurkowe w Tarnowskich Górach. Nawiązaliśmy współpracę z 5 Pułkiem Chemicznym im. gen. broni L. Berbeckiego i już dziś możemy zapewnić udział uczestników gry w jednostce wojskowej. Wymusiło to zmianę regulaminu. By zapewnić sprawne wejście do jednostki wojskowej musimy zgłoszenia uzyskać wcześniej. Finał projektu edukacyjnego przygotowywanego przez nauczycieli i uczniów I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach przewidziany jest na 28 maja 2019 r.

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w załącznikach poniżej strony.