Informacja dyrektora szkoły

Informuję uczniów oraz rodziców, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. w szkole będa odbywały się zajęcia wychowawczo- opiekuńcze od godz. 9.00. Szkoła jest otwarta dla uczniów.

B. Gierak-Pawlak