Politechnika Śląska zaprasza do projektu!

Zostań specjalistą w branży motoryzacyjnej – zaproszenie do udziału w Projekcie

Od października 2018 r. Politechnika Śląska oferuje absolwentom szkół średnich możliwość rozpoczęcia lub kontynuowania rozwoju ścieżki kariery zawodowej poprzez uczestnictwo w rocznym kursie kształcenia na 5 poziomie edukacji w partnerstwie z firmami motoryzacyjnymi.

Głównym celem kształcenia na 5 poziomie  Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) jest wzrost jakości i efektywności kształcenia dostosowanego do potrzeb Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych branży motoryzacyjnej. Kształcenie będzie realizowane na pięciu kierunkach na Politechnice Śląskiej:

– automatyka i robotyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny), – elektrotechnika (Wydział Elektryczny), – transport (Wydział Transportu), – mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Technologiczny), – zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Organizacji i Zarządzania). Czas trwania kształcenia: od października 2018 w formie: 6 miesięcy (1+5) teoria oraz kolejne 6 miesięcy praktyk u przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej. Wynagrodzenie uczestnika praktyk będzie finansowane z projektu pozyskanego przez Politechnikę Śląską będzie wynosić do 4000 zł brutto miesięcznie. Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2018 roku. Więcej informacji na stronie projektu: www.motona5.polsl.pl oraz na plakacie.