IV etap rekrutacji

6 lipca zostaną wywieszone w szkole listy uczniów przyjętych do klas pierwszych.

Komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała oryginały świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w budynku szkoły, w sali nr 4 w dniach od 6.07 do 11.07, w godzinach od 8.30 do 14.30, a 12.07 do godz. 12.00. Przypominamy o doniesieniu kwestionariusza ucznia ( do pobrania w zakładce “Kandydat” na stronie szkoły), zdjęć    ( 2 egzemplarze), karty zdrowia i karty szczepień. Prosimy o możliwie szybkie potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły poprzez przyniesienie wymienionych oryginałów dokumentów. Wejście do budynku od strony boiska szkolnego.

Telefon: 515 900 005