Jubileusz

Drodzy Absolwenci i Grono Profesorskie!
W 2018 roku mija 95-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Z tej okazji pragniemy zorganizować uroczystość- Jubileusz Szkoły, na który mamy zaszczyt zaprosić wszystkich naszych absolwentów , grono profesorskie oraz sympatyków naszej szkoły. Planowany termin uroczystości to 12 i 13 października 2018 roku.
Z tej okazji piszemy książkę o pamiętaniu… Prosimy absolwentów oraz emerytowanych nauczycieli Liceum o włączenie się w przygotowanie publikacji wybierając jedną z poniższych możliwości zawartych w załącznikach lub wypełniając formularz elektroniczny w zakładce- Jubileusz. Szczegółowe informacje Jubileuszowe będziemy zamieszczać na stronie szkoły oraz na Facebooku.